Praca

Jako organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży, jesteśmy zainteresowani współpracą z opiekunami grup dziecięcych i młodzieżowych.

Oferujemy miejsca pracy czasowej na stanowisku:

 • kierownik obozu / kolonii
 • wychowawca kolonijny
 • ratownik – wychowawca kolonijny
 • instruktor narciarstwa

Od kandydatów oczekujemy:

 • uprawnień państwowych
 • zaangażowania i kreatywności w pracy
 • komunikatywnej znajomości języków obcych
 • doświadczenia w pracy z młodzieżą

Zainteresowane osoby, pragnące dołączyć do naszego zespołu, prosimy o złożenie:

 • CV (wraz z aktualnym zdjęciem)
 • Listu motywacyjnego
 • Skanu uzyskanych uprawnień

Adres do korespondencji:

biuro@intertalent.pl w tytule maila prosimy zamieścić „Kadra”

 Jednocześnie prosimy o umieszczenie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji przez Intertalent Sp. z o.o., (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883) „